Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ

Белият щъркел е една от най-познатите и обичани птици, символ на семейството, плодородието и щастието. Според народните вярвания той е свещена птица и носи щастие и късмет на дома и селото, където гнезди. Щъркелът е единствената едра птица, която обитава основно населените места и живее редом с човека. Затова той е един от най-чувствителните индикатори за състоянието на средата, която обитаваме и ние хората. Щъркелът се среща там, където има достатъчно чисти води, стари дървета и земеделие с малко пестициди.

От 1930 г. насам веднъж на 10 г. се провежда едновременно преброяване на гнездата на белия щъркел във всички европейски страни. България се включва в това преброяване през 70-те. Последните три преброявания се координират от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), създадено през 1988 г. Организират се десетки екипи, които обикалят цялата страна и преброяват всички щъркелови гнезда и птиците в тях. Това включва обхождане на 253 града и над 5000 села или общо 38 000 км.

Преброяването на белия щъркел е най-мащабната кампания в България, свързана с природата. Вие също можете да се включите!

Новини

Виж повече
Белият щъркел в България с нова книга

Белият щъркел в България с нова книга

Колко са гнездата на белия щъркел в страната, колко от тях са заети от размножаващи се двойки, къде са разположени тези гнезда, какви са заплахите за тях и много друга любопитна и интересна информация за дългокраката птица е събрана в новата публикация на Българското дружество за защита на птиците , представяща резултатите от Седмото международно преброяване на белия щъркел....

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook